Magische cirkels

Vul de getallen 1 - 33 in op de kleine cirkeltjes (17 is in het midden al ingevuld).

Het doel is om de som van de getallen op de vier rode cirkels het zelfde te laten zijn. En om de som van de getallen op de acht groene lijnen het zelfde te laten zijn. De sommen worden voor je uitgerekend.

Als een invulvakje rood is, dan is er iets mis mee. Het is leeg, een getal is dubbel, of er staat een ongeldig getal.


Gelukt!


mark@MeesterMark.nl