De 19e eeuw - onderzoeksresultaten

In het kader van een geschiedenisproject rondom de 19e eeuw hebben de kinderen van groep 7 / 8 leren werken met verschillende google applicaties: mail, chat, tekstverwerking en presentatie. In groepjes van drie of vier kinderen werd vanuit huis samengewerkt in een gezamenlijk onderzoeksdocument. Een deel van de groepen koos er vervolgens voor om met een google presentatie hun resultaten te presenteren.

Hieronder staan de samenwerkingsdocumenten waarin de kinderen samen hun onderzoek hebben bijgehouden en gedeeld.

Hieronder staan de google presentaties van de groepen die daar voor kozen.mark@MeesterMark.nl